Nositelj projekta: YELO – za interdisciplinarni umjetnički proces

Autorica projekta: Jelena Remetin

Izvšni producent: Jelena Remetin

Asistent produkcije: Jelena Mičić

Odnosi s javnošću: Andrea Remetin

Partneri: Turistička zajednica grada Zagreba, Hrvatski Telekom d.d.

Pisci: Aleksandra Orlić, Andrija Škare, Ankica Tomić, Julijana Adamović, Andy Jelčić, Alida Bremer, Aleksandra Kardum, Borna Vujčić, Branka Valentić, Božica Dragaš, Davor Mandić, Davor Špišić, Edi Matić, Irena Matijašević, Ksenija Kušec, Korana Serdarević, Kristijan Vujičić, Pero Kvesić, Siniša Pavić, Romana Brolih, Željka Horvat Čeč, Zoran Žmirić, Marko Gregur, Jelena Zlatar, Suzana Matić, Nenad Stipanić, Kruno Čudina, Darko Šeparović, Silvija Šesto, Eduard Pranger, Ana Đokić, Sanja Pilić, Darko Macan, Staša Aras, Ružica Aščić, Denis Špičić, Igor Rajki, Ariana Dobrostal, Miroslav Krleža, Marija Jurić Zagorka, Antun Gustav Matoš, Ranko Marinković, Ivana Brlić Mažuranić, August Šenoa, Josip Orešković, Krsto Špoljar, Ksaver Šandor Gjalski

Glasovi na hrvatskom jeziku: Marko Jelić, Tvrtko Jurić, Nataša Kopeč, Ante Krstulović, Milica Manojlović, Frano Mašković, Jelena Miholjević, Vesna Tominec – Matačić,  Saša Naumov,  Mada Peršić,  Matej Račić*, Ivan Sabljak*, Mia Husnjak*, Ana Žulec*

*AMATERSKO KAZALIŠTE KNAP

Glasovi na engleskom jeziku: Darko Poslek, Marta Cerovečki, Vanja Miljak

Zaštitno lice: Mada Peršić

Obrada zvuka i glazba: Damir Šimunović

Tonski studio: Pinknoiz Studio

Izbornica kratkih priča: Marina Vujčić

Lektorica hrvatskog jezika: Marina Vujčić

Prijevod svih priča na engleski jezik: Ellen Elias-Bursać

Ostali prijevodi:

– odlomak ZLATAROVO ZLATO, August Šenoa / preveo: Neven Divjakinja, izdavač: Spiritoso 2015
– odlomak REGOČ, I.B. Mažuranić / preveo: F. S. Copeland, 1922
– odlomak Kiklop, Ranko Marinković / preveo:  Vlada Stojiljković, lektorirala: Ellen Elias-Bursać, izdavač: Yale University, 2010
– odlomak CAMAO, A.B. Matoš / preveo: Graham McMaster, izdavač: Društvo hrvatskih književnika
– odlomak SAN DOKTORA MIŠIĆA, Ksaver Šandor Gjalski / preveo Graham McMaster, izdavač: Društvo hrvatskih književnika, 1996

Savjetnica za izbor iz povijesti hrvatske književnosti: Cvijeta Pavlović

Izrada aplikacije: Ivan Slivar,  Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER)

Dizajn: S-TISAK d.o.o.

Web: stroGo ITT d.o.o.

 

  • Projekt “Hrvatski zvukopis” je dobio financijsku potporu Ministarstva kulture na natječaju za razvoj publike Republike Hrvatske.
  • Projekt ” Hrvatski zvukopis” je dobio tehničku potporu od Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet grada Zagreba